Parasta juomavettä suoraan hanasta #drinktapwater

Toimiva vesihuolto on avain yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittymiseen. Jokainen meistä tarvitsee päivittäin vettä, minkä lisäksi 78 % maailman ihmisistä on työssä joka on joko suoraan tai välillisesti riippuvainen vedestä. Puhdas vesi ja sen mahdollistama hygienia ovat terveyden ja hyvinvoinnin perusta.

Suomessa hanavesi on maailman parasta ja tutkitusti turvallista nauttia. Hanaveden on todettu olevan huomattavasti puhtaampaa kuin pullotetun veden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus on osoittanut, että pullovedessä voi olla jopa 100 kertaa enemmän mikrobeja kuin vesijohtovedessä. Hanaveden laatu täyttää hyvin sekä suomalaiset että EU-tason vaatimukset ja suositukset juomaveden laadusta

Tamperelaisten juomaveden valmistuksesta ja jakelusta huolehtii Tampereen Vesi Liikelaitos. Tampereen Vesi on perustettu jo vuonna 1898 ja vesihuoltoa on siitä lähtien jatkuvasti kehitetty. Puhdasta hanavettä toimitetaan Tampereelle ja osittain naapurikuntiinkin lähes 20 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä vastaa 1 – 2 uima-altaallista tunnissa. Tämän toimittamiseksi kuluttajille tarvitaan yli 750 km vesijohtoverkostoa.

Suurin osa hanavedestä on peräisin  Roineesta ja Näsijärvestä, josta se pumpataan vedenkäsittelylaitoksille ja puhdistetaan huolellisesti ennen sen johtamista vesijohtoverkkoon. Noin kolmasosa vesijohtovedestä on pohjavettä, jolle riittää kevyempi käsittely.

Hanaveden mikrobiologinen laatu varmistetaan desinfioimalla se UV-valolla, kloorilla tai natriumhypokloriittilla ennen veden pumppaamista jakeluverkkoon. Hanaveden laatua tutkitaan säännöllisesti sekä Tampereen Veden että terveysviranomaisten toimesta.

Tampereen Vesi täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Juhlavuonna haluamme tarjota jokaiselle IAAF World U20 -mestaruuskilpailun osanottajalle tyhjän vesipullon, joka voidaan täyttää suoraan hanasta ja uudelleenkäyttää.